Nawigacja

Rok szkolny 2016/2017

Szkolny Zestaw Programów i Podręczników

Rok szkolny 2016/2017

 

Szkolny zestaw programów nauczania

 

Szkoły Podstawowej

 

im. prof. Romana Kobendzy

 

w Łynie

 

Rok szkolny 2016/2017

     

 

 

 

                                                       

 

 

Klasa

 

 

Przedmiot

 

Tytuł realizowanego programu

 

Numer MEN

 

Numer w szkolnym zestawie

Tytuł podręcznika (wydawnictwo)

 

 

Zespół

przedszkolny

 

 

Wychowanie  przedszkolne

 „Tropiciele" Program wychowania przedszkolnego  WSiP

Praca zbiorowa

 

SZPN - SPŁ OP-01/16/17

 

 

Religia

 

Program nauczania religii rzymskokatolickiej. Komisja Wychowania Katolickiego KEP ( Przewodniczący :bp Marek Mendyk)

AZ-0-01/10

SZPN - SPŁ OP-02/16/17

„Bóg kocha dzieci” WAM Kraków 2011

 

 

Klasa

 

 

Przedmiot

 

Tytuł realizowanego programu

 

Numer MEN

 

Numer w szkolnym zestawie

Tytuł podręcznika (wydawnictwo)

 

 

 

Oddział przedszkolny

 

Wychowanie  przedszkolne

Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego  (aut. programu: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek) WSiP

 

SZPN - SPŁ OP1-01/16/17

„Paczka Puszatka” pakiet edukacyjny WSiP

 

Religia

 

 

Program nauczania religii rzymskokatolickiej. Komisja Wychowania Katolickiego KEP ( Przewodniczący : bp Marek Mendyk)

 

AZ-0-01/10

SZPN - SPŁ OP1-02/16/17

 

„ Jesteśmy

dziećmi Boga” WAM Kraków 2011

 

 

 

 

Klasa I

 

 

Przedmiot

 

Tytuł realizowanego programu

 

Numer MEN

 

Nr w szkolnym zestawie programów

 

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia z pomysłem. Klasy 1–3 (aut. programu: Jolanta
Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went) WSiP      

 

SZPN – SPŁ

I-03/16/17

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Szkoły podstawowe, edukacja wczesnoszkolna. I etap edukacyjny. Autor: Mariola Bogucka. Wydawnictwo: Pearson.

 

SZPN – SPŁ

 I-04/16/17

 

Religia

 

Program nauczania religii rzymskokatolickiej. Komisja Wychowania Katolickiego KEP. ( Przewodniczący : bp Marek Mendyk)

 

AZ-1-01/10

SZPN – SPŁ

I-02/16/17

  Język mniejszości narodowej -język niemiecki

Unsere Sprache program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

dla klas I - III szkoły podstawowej

Bernadeta Sonsała

 

SZPN – SPŁ

 I-05/16/17

 

 

 

 

 

 

 

Klasa II

 

 

Klasa

 

 

Przedmiot

 

Tytuł realizowanego programu

 

Numer MEN

 

Numer w szkolnym zestawie

 

 

 

 

 

 

 

II

 

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia z pomysłem. Klasy 1–3 (aut. programu: Jolanta
Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went) WSiP           

 

SZPN – SPŁ

II-03/16/17

 

J. angielski

 

Program nauczania języka angielskiego. Szkoły podstawowe, edukacja wczesnoszkolna. I etap edukacyjny. Autor: Mariola Bogucka. Wydawnictwo: Pearson.

 

SZPN – SPŁ

 II-04/16/17

 

Religia

 

Program nauczania religii rzymskokatolickiej. Komisja Wychowania Katolickiego KEP.( Przewodniczący : bp Marek Mendyk)

AZ-1-01/10

SZPN – SPŁ

II-02/16/17

 

 Język mniejszości narodowej-  język niemiecki

Unsere Sprache program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

dla klas I - III szkoły podstawowej

Bernadeta Sonsała

 

 

SZPN – SPŁ

 II-05/16/17

 

 

 

 

 

 

 

Klasa III

 

Klasa

Przedmiot

Tytuł realizowanego programu

Numer MEN

Numer w szkolnym zestawie

 

 

 

 

 

 

III

 

Edukacja

 wczesnoszkolna

„Doświadczenia świata”. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia. Marzena Kędra.  MEN

 

SZPN – SPŁ

III-03/16/17

 

J. angielski

 

Program nauczania języka angielskiego. Szkoły podstawowe, edukacja wczesnoszkolna. I etap edukacyjny. Autor: Mariola Bogucka. Wydawnictwo: Pearson.

 

SZPN – SPŁ

 III-04/16/17

 

Religia

Program nauczania religii rzymskokatolickiej. Komisja Wychowania Katolickiego KEP. (Przewodniczący ; bp Marek Mendyk

AZ-1-01/10

SZPN – SPŁ

III-02/16/17

 

Język mniejszości narodowej - język niemiecki

Unsere Sprache program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

dla klas I - III szkoły podstawowej

Bernadeta Sonsała

 

 

SZPN – SPŁ

III-05/16/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa IV

 

Klasa

Przedmiot

Tytuł realizowanego programu

Numer MEN

Numer w szkolnym zestawie

 

 

IV

J. polski

Słowa z uśmiechem program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej; Autorzy: Ewa Horwath, Anita Żegleń; Wydawnictwo: WSiP

DKOW 551/1/2012/2015

SZPN – SPŁ

IV-06/16/17

J. angielski

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla II-go etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6). Autor: Ewa Piotrowska, Tomasz Szyber.  Wydawnictwo: Macmillan

DKOS-5002-9/05

SZPN – SPŁ

 IV-04/16/17

Muzyka

 

 

„I gra muzyka” wyd. Operon A. Gromek, G. Kilbach

 

SZPN – SPŁ

IV-07/16/17

Matematyka

Program nauczania „ Matematyka wokół nas” H. Lewicka, 

M. Kowalczyk wyd. WSIP

 

SZPN – SPŁ

IV-08/16/17

Przyroda

 

 

Tajemnice przyrody-program do nauczania przyrody IV-VI Jolanta Golanko-Nowa Era

DKW-4014-165/99

SZPN – SPŁ

IV-09/16/17

Zajęcia komputerowe

 

 

„ Odkrywamy na nowo” zajęcia komputerowe-program nauczania dla szkoły podstawowej 4-6 W. Hermanowski wyd. Operon

 

SZPN – SPŁ

 IV-10/16/17

Historia

 

 

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Autor: dr Tomasz Maćkowski wyd. Nowa Era

443.2012/2015

SZPN – SPŁ

IV-11/16/17

Zajęcia Techniczne

 

 

 

„ Jak to działa ?”  program nauczania techniki 4-6 L. Łabecki wyd. Nowa Era

 

SZPN – SPŁ

IV-12/16/17

Wychowanie fizyczne

 

Zdrowie Sport Rekreacja’’ program nauczania dla szkoły podstawowej klasy IV-VI ,Urszula Kierczak; Wyd. Impuls

 

SZPN – SPŁ

 IV-13/16/17

Religia

 

 

Program nauczania religii rzymskokatolickiej . Komisja Wychowania Katolickiego KEP. (Przewodniczący bp Marek Mendyk)

AZ  - 2 01/10

SZPN – SPŁ

IV-02/16/17

 

Plastyka

Program nauczania plastyki „ Do dzieła” wyd. Nowa Era

ISBN 978-83-267

SZPN – SPŁ

IV-14/16/17

 

Język mniejszości narodowej- język niemiecki

Deutsch ist trendy

Program nauczania języka niemieckiego

jako języka mniejszości narodowej

dla klas IV - VI szkoły podstawowej. G. Burczek, G. Pampuch

 

SZPN – SPŁ

IV-05/16/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa V

 

Klasa

Przedmiot

Tytuł realizowanego programu

Numer MEN

Numer w szkolnym zestawie

 

 

 

 

V

 

 

J. polski

Słowa z uśmiechem program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej; Autorzy: Ewa Horwath, Anita Żegleń; Wydawnictwo: WSiP

DKOW 551/1/2012

SZPN – SPŁ

V-06/16/17

J. angielski

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla II-go etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6). Autor: Ewa Piotrowska, Tomasz Szyber.  Wydawnictwo: Macmillan

DKOS-5002-9/05

SZPN – SPŁ

 V-04/16/17

Muzyka

 

 

„ I gra muzyka” wyd. Operon A. Gromek, G. Kilbach

 

SZPN – SPŁ

V-07/16/17

Matematyka

 

 

Program nauczania „ Matematyka wokół nas” H. Lewicka, M.Kowalczyk wyd. WSIP

 

SZPN – SPŁ

V-08/16/17

Przyroda

 

Tajemnice przyrody-program do nauczania przyrody IV-VI Jolanta Golanko-Nowa Era

DKW-4014-165/99

SZPN – SPŁ

V-09/16/17

Zajęcia komputerowe

 

 

„ Odkrywamy na nowo” zajęcia komputerowe-program nauczania dla szkoły podstawowej 4-6 W. Hermanowski wyd. Operon

 

SZPN – SPŁ

 V-10/16/17

Historia

 

 

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Autor: dr Tomasz Maćkowski wyd. Nowa Era

443.2012/2015

SZPN – SPŁ

V-11/16/17

Zajęcia Techniczne

 

„ Jak to działa ?”  program nauczania techniki 4-6 L. Łabecki wyd. Nowa Era

 

SZPN – SPŁ

V-12/16/17

Wychowanie fizyczne

 ,,Zdrowie Sport Rekreacja’’ program nauczania dla szkoły podstawowej klasy IV-VI ,Urszula Kierczak; Wyd. Impuls

ISBN 978-83-7587-994-0

SZPN – SPŁ

 V-13/16/17

Plastyka

 

Program nauczania plastyki „ Do dzieła” wyd. Nowa Era

ISBN 978-83-267

SZPN – SPŁ

V-14/16/17

Wychowanie do życia w rodzinie

 

 

Wędrując ku dorosłości Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klas V-VI szkoły podstawowej; Praca zbiorowa po redakcją Teresy Król; Wydawnictwo: WSiP

DKW-4014-173/12

SZPN – SPŁ

V-15/16/17

Religia

 

 

Program nauczania religii rzymskokatolickiej. Komisja Wychowania Katolickiego KEP.(Przewodniczący bp Marek Mendyk)

AZ-2-01/10

SZPN – SPŁ

V-02/16/17

 

 Język mniejszości narodowej -język niemiecki

Deutsch ist trendy

Program nauczania języka niemieckiego

jako języka mniejszości narodowej

dla klas IV - VI szkoły podstawowej. G. Burczek, G. Pampuch

 

SZPN – SPŁ

V-05/16/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VI

 

Klasa

Przedmiot

Tytuł realizowanego programu

Numer MEN

Numer w szkolnym zestawie

 

 

VI

J. polski

Słowa z uśmiechem program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej; Autorzy: Ewa Horwath, Anita Żegleń; Wydawnictwo: WSiP

DKOW 551/1/2012

SZPN – SPŁ

VI-06/16/17

J. angielski

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla II-go etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6). Autor: Ewa Piotrowska, Tomasz Szyber.  Wydawnictwo: Macmillan

DKOS-5002-9/05

SZPN – SPŁ

 VI-04/16/17

Matematyka

 

 

Program nauczania „ Matematyka wokół nas” H. Lewicka, M.Kowalczyk wyd. WSIP

 

 

SZPN – SPŁ

VI-08/16/17

Przyroda 

Przyroda z pomysłem-Depczyk U., Sienkiewicz B.,Binkiewicz H.

399/1/2011

SZPN – SPŁ

VI-09/16/17

Zajęcia Komputerowe

 

„ Odkrywamy na nowo” zajęcia komputerowe-program nauczania dla szkoły podstawowej 4-6 W. Hermanowski wyd. Operon

 

SZPN – SPŁ

VI-10/16/17

Zajęcia Techniczne

 

 

„ Jak to działa ?”  program nauczania techniki 4-6 L. Łabecki wyd. Nowa Era

 

SZPN – SPŁ

 VI-12/16/17

Historia

 

 

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Autor: dr Tomasz Maćkowski wyd. Nowa Era

443.2012/2015

SZPN – SPŁ

VI-11/16/17

Wychowanie fizyczne

,,Zdrowie Sport Rekreacja’’ program nauczania dla szkoły podstawowej klasy IV-VI ,Urszula Kierczak; Wyd. Impuls

ISBN 978-83-7587-994-0

SZPN – SPŁ

VI-13/16/17

Religia

 

 

Program nauczania religii rzymskokatolickiej. Komisja Wychowania Katolickiego KEP.(Przewodniczący bp Marek Mendyk)

 

AZ-2-01/10

SZPN – SPŁ

 VI-02/16/17

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klas V-VI szkoły podstawowej; Praca zbiorowa po redakcją Teresy Król; Wydawnictwo: WsiP

DKW-4014-173/12

SZPN – SPŁ

VI-15/16/17

Plastyka

 

 

 Program nauczania plastyki „ Do dzieła” wyd. Nowa Era

 

ISBN 978-83-267

SZPN – SPŁ

VI-14/16/17

 

Język mniejszości narodowej - język niemiecki

Deutsch ist trendy

Program nauczania języka niemieckiego

jako języka mniejszości narodowej

dla klas IV - VI szkoły podstawowej. G. Burczek, G. Pampuch

 

 

SZPN – SPŁ

VI-05/16/17

Muzyka

„ I gra muzyka” wyd. Operon A. Gromek, G. Kilbach

 

 

SZPN – SPŁ

VI-07/16/17

 

 

Zaopiniowanie i dopuszczenie do użytku szkolnych programów nauczania na rok 2016/2017. Uchwała nr 10 z dnia 15.06.2016r.

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS NR 2  do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania. Uchwała nr. 9/2016/2017 z dnia 22.11.2016 r. Protokół nr. 5 z dnia 22.11.2016r.

 

 

Klasa

Przedmiot

Tytuł realizowanego programu

Numer MEN

Numer w szkolnym zestawie

 

V

 

Historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej.

„Historia i kultura Niemiec

– własna historia i kultura

II/III/IV etap edukacyjny

Autor: Martin Cichoń

 

 

V-05H/16/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników

 

Szkoły Podstawowej

 

im. prof. Romana Kobendzy

 

w Łynie

 

Rok szkolny 2016/2017

     

 

 

 

 

                                                       

 

 

    Oddział

 

Wychowanie

 

Autor

 

Tytuł podręcznika wydawnictwo

 

 

oddział przedszkolny

 

3,4, - latki

 

 

oddział przedszkolny

 

 

 

 

Beata Gawrońska,

Emilia Raczek

 

 

 

 

 

Tropiciele” czterolatek- pakiet

WSiP

oddział przedszkolny

 

   5,6 - latki

 Przygotowanie  przedszkolne

 

 

        religia

Anna Borchard, Joanna Dziejowska

 

 

Władysław Kubik SJ (red)

„Paczka Puszatka” –Pakiet WSiP

Karty pracy 1-4. Zeszyty: Piszę, Liczę, Czytam. Wyprawka „Działam”.

 

 

                      „Jesteśmy dziećmi Boga” Wyd. WAM   1099/2011

Klasa

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika /wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 

 

 

I

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

M. Lorek, L. Wollman

 

A. Borchard,J.Brózka, K.Janiec, A.Jasiocha, M.Kieryłowicz, A.królik, A.Namiecińska, T.Nowak, M.Uba, B.Żebrowska

 

 

„Nasz elementarz” (części 1-4)

 

„Ćwiczenia z pomysłem” (części 1-4) WSiP

 

„Piszę” (części 1-2) WSiP

 

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego MEN

 

 

 

J. angielski

 

Cristiana Bruni, Tessa Lochowski

 

New English Adventure.1 (podręcznik wieloletni i ćwiczenie)

wyd. Pearson Education

 

680/1/2014/2014

 

Religia

 

Władysław Kubik SJ (red)

 

„Jesteśmy w rodzinie  Pana Jezusa”. Podręczniki i zeszyt ucznia.

Wydawnictwo WAM Kraków

 

1098/2011

 

 Język mniejszości narodowej - język niemiecki

 

M. Kozubska,

E. Krawczyk,

L. Zastąpiło

 

ABC Deutsch” podręcznik z ćwiczeniami do j. niemieckiego dla kl I cz 1 i 2

 

 

 

415/2/2012

Klasa

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika /wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 

 

II

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

M. Lorek, M. Zatorska

A. Ludwa

 

J. Filipowicz, K. Harmak, K. Izbińska, M. Fuszara

 

J. Brzózka, A. Jasiocha

 

M. Krajewska

 

 

 

 

„Nasza szkoła” – podręcznik  (części 1-4), MEN,

„Nasza szkoła. Matematyka (części 1-4), MEN,

 

„Ćwiczenia z pomysłem” (części 1-4), WSiP,

 

 

„Ćwiczenia z pomysłem. Matematyka” (części 1-4), WSiP

Galeria możliwości. Piszę”,  WSiP

 

 

 

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego MEN

 

 

 

J. angielski

 

Cristiana Bruni, Tessa Lochowski

 

New English Adventure 2 (podręcznik wieloletni i ćwiczenie). Wyd. Pearson Education

 

680/2/2015

 

Religia

 

Władysław Kubik SJ (red)

 

„ Kochamy Pana Jezusa”. Podręczniki i zeszyt ucznia.

Wydawnictwo WAM Kraków

 

1684/2012

 

 

Język mniejszości narodowej - język niemiecki

 

M. Kozubska,

E. Krawczyk,

L. Zastąpiło

 

ABC Deutsch” podręcznik z ćwiczeniami do

 j. niemieckiego dla kl II cz 1 i 2

 

 

 

415/2/2012

 

Klasa

 

Przedmiot

 

Autor

 

Tytuł podręcznika/ wydawnictwo

 

Nr dopuszczenia

 

 

 

 

III

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lorek,

Monika Zatorska

 

Praca zbiorowa

 

 

Podręcznik "Nasz szkoła"kl3  Matematyka MEN  cz.1-4

Podręcznik "Nasz szkoła"kl3  MEN cz.1-4

 

Ćwiczenia z Bratkiem do podręcznika „Nasza szkoła” kl. 3  część 1-4  (Wydawnictwo Operon)

Ćwiczenia z Bratkiem do podręcznika „Nasza szkoła” matematyka kl 3.  część 1-4   (Wydawnictwo Operon)   

 

 

 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego MEN

 

 

J. angielski

 

Anne Worrall

 

New English Adventure 3 ((podręcznik wieloletni i ćwiczenie). Wyd. - Pearson Education

 

608/3/15

 

 

Religia

 

Władysław Kubik SJ (red)

 

„Przyjmujemy Pana Jezusa”. Podręczniki i zeszyt ucznia.

Wydawnictwo:WAM Kraków 2013

 

AZ-13-01/10-KR-14/13

 

 

Język mniejszości narodowej - język niemiecki

 

M. Kozubska,

E. Krawczyk,

L. Zastąpiło

 

ABC Deutsch” podręcznik z ćwiczeniami do j. niemieckiego dla kl III cz 1 i 2

 

 

415/3/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika/wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 

 

 

 

 

 

IV

matematyka

Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

Matematyka wokół nas. Podręcznik Wydawnictwo WSiP,

 

    

275/1/2010/2014

 

Język polski

Ewa Horwath i Anita Żegleń

„Słowa z uśmiechem” 4. – podręcznik do kształcenia literackiego; „Słowa z uśmiechem” - Nauka o języku – zeszyt ćwiczeń. Słownik ortograficzny dla kl.4

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

551/1/2012/2015

 

 

Zajęcia komputerowe

„ Zajęcia komputerowe” Seria: Odkrywamy na nowo  dla klas 4-6

Wyd. Operon. Autor: G. Hermanowska, W. Hermanowski.

356/2011/2015

 

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?”

Wydawnictwo Nowa Era. Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka.

MEN295/2010/2014

 

religia

Zbigniew Marek SI (red.)

Zaproszeni przez Boga. Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej

AZ – 21-01/10 KR – 2/12

 

Język angielski

Nick Beare

Evolution plus 1 (wersja wieloletnia). Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.  NOWE WYDANIE

675/1/2014/2015

 

Przyroda

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer

Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody. Podręcznik do klasy 4 Wydawnictwo nowa Era

399/1/2011/2014

 

Historia i społeczeństwo

Wyd. Nowa Era

Grzegorz Wojciechowski

„Wczoraj i dziś”

443/1/2012/2015

 

Muzyka

A.    Gromek, G. Kilbach

„I gra muzyka”-wyd. Nowa Era

 

569/2012

 

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

 

„Do dzieła” wyd. Nowa Era Sp. z o. o

 

 

326/2011

 

Język mniejszości narodowej - język niemiecki

Mieczysława Materniak-Behrens,

Halina Wachowska

„Mach mit!1”

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do j. niemieckiego dla kl IV

 

375/1/2011

 

 

 

Klasa

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika/wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

J. polski

E. Horwath, A. Żegleń

„Słowa z uśmiechem” 5. – podręcznik do kształcenia literackiego; „Słowa z uśmiechem” - Nauka o języku – zeszyt ćwiczeń. Słownik ortograficzny dla kl.5

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

  551/2/2013/2015

555/3,

4/2013/ 2016

 

 

 

J. angielski

Nick Beare

Evolution Plus 2.(wersja wieloletnia).  Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo Macmillan

675/2/2014/2015

 

Muzyka

B.     Gromek, G. Kilbach

„I gra muzyka”-wyd. Nowa Era

   569/2012

 

Matematyka

Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

Matematyka wokół nas Wydawnictwo WSiP,

      275/2/2010/2015

 

 

Przyroda

Joanna Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfe

Tajemnice przyrody.Podręcznik do klasy 5

399/2/2013/2015

 

Zajęcia komputerowe

„ Zajęcia komputerowe” Seria: Odkrywamy na nowo

Wyd. Operon. Autor: G. Hermanowska, W. Hermanowski.

 365/2011/2015.

 

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”

 

Wyd. Nowa Era

Autor: Grzegorz Wojciechowski

 Nr ewidencji MEN

443/2/2013/2015

 

Zajęcia techniczne

„Jak to działa

Wydawnictwo Nowa Era. Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka.

  295/2/2010/2015

 

 

Plastyka

 

„Do dzieła”

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak wyd. Nowa Era

 326/2011

 

Język mniejszości narodowej - język niemiecki

Mieczysława Materniak-Behrens,

Halina Wachowska

„Mach mit!2”

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do j. niemieckiego dla kl V

372/2/2013

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Praca zbiorowa pod redakcją Teresy Król

„Wędrując ku dorosłości”  wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej .Wyd. Rubikon; W drodze ku dorosłości – ćwiczenia i materiały klasa 5.

 

173/12

 

 

Religia

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red)

Obdarowani przez Boga. Podręcznik do nauki religii dla klasy V szkoły podstawowej (edycja 2013) wyd. WAM

 

AZ-22-01/10-KR-5/13

 

Klasa

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika/wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

J. polski

E. Horwath, A. Żegleń

„Słowa z uśmiechem”- literatura i kultura

podręcznik, kl.6

„Słowa z uśmiechem” –Nauka o języku . Ortografia- podręcznik z ćwiczeniami cz. I  i cz. II,kl.6

wyd. WSiP ; Słowniczek ortograficzny 6

  551/5/2014

 

 

 

 

J. angielski

Nick Beare

Repetytorium szóstoklasisty. Autorzy: Catherine Bright, Liz Kilbey, Małgorzata Tetiurka.  Wydawnictwo Pearson

Evolution plus 3. Wydawnictwo Macmillan

 

 

 

675/3/2014

 

Matematyka

Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

 

Matematyka wokół nas. Podręcznik. Klasa 6
 

275/3/2014/z1

 

 

Przyroda

Urszula Depczyk,

B. Sienkiewicz,

H. Binkiewicz

Przyroda z pomysłem klasa 6

Podręcznik cz 1 i cz 2 + ćwiczenia 

604/4/2014

 

Zajęcia komputerowe

„ Zajęcia komputerowe” Seria: Odkrywamy na nowo

Wyd. Operon. Autor: G. Hermanowska, W. Hermanowski.

Numer dopuszczenia:365/2011.

 

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” podręcznik z ćwiczeniami + rysunek techniczny

Wydawnictwo Nowa Era. Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka.

Numer dopuszczenia: 295/2010.

 

 

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”

 

Wyd. Nowa Era

Autor: Grzegorz Wojciechowski

 Nr ewidencji MEN

443/3/2014

 

 

Religia

 

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red)

Przemienieni przez Boga.  Podręcznik do nauki religii dla klasy VI szkoły podstawowej  (2014) Wyd WAM

 

AZ-23-01/10-KR-1/14

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Praca zbiorowa pod redakcją Teresy Król

„Wędrując ku dorosłości” wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej .Wyd. Rubikon. W drodze ku dorosłości – ćwiczenia i materiały klasa 6

 

173/12

 

 

Plastyka

„Do dzieła”

 

 

 Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

wyd. Nowa Era

Nr dopuszczenia

326/2011

 

 

 

 Język mniejszości narodowej - język niemiecki

Joanna Sobańska-Jedrych, Halina Wachowska

„Mach mit!3”

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do j. niemieckiego dla kl V

375/3/2014

 

Muzyka

C.     Gromek, G. Kilbach

„I gra muzyka”- wyd. Nowa Era

 569/2012

 

 

 

 

Zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.06.2016 r. Uchwała nr 10/2015/2016.

 

 

 
 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie
    Łyna26
  • (089)6257554

Galeria zdjęć