Nawigacja

SZKOŁA FAJNA PO DZWONKU ZANLEŹLIŚMY RADY ŁYNA RZEKA Z ŁEZ PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ ENGLISH IS FUN ENGLISH FOR KIDS OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA „I Speak English” RATUJMY NASZE CMENTARZE Młody Einstein odkrywa świat Planuję, działam, zwyciężam Jestem zdolny, tylko mnie odkryj Mama, tata i ja Poznajemy ginące zawody MAMO, TATO, CO WY NA TO? PLAY WITH ENGLISH

PROJEKTY

SZKOŁA FAJNA PO DZWONKU

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Nidzicki Fundusz Lokalny


 

 

„Szkoła fajna po dzwonku” 
Projekt został przygotowany i opracowany przez grupę nauczycieli pracujących w w/w placówce, którzy na co dzień realizują zadania szkoły, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań i zamiłowań uczniów. W naszej szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, lecz główny nacisk kładziony jest na dydaktykę. Mamy wielu uczniów zdolnych więc konieczna jest pomoc, dzięki której zdolności mogłyby być rozwijane i promowane. Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursach na różnych szczeblach, szczególnie o charakterze artystycznym.

          Głównym celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie ciekawych zajęć dla uczniów i ich rodzin mających na celu rozwijanie zainteresowań i zamiłowań uczniów oraz umiejętne zagospodarowanie i wykorzystanie czasu wolnego.

       Główne działania zaplanowane w projekcie:

- zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów i ich rodzin mających na celu rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,

- umiejętne zaplanowanie  i wykorzystanie czasu wolnego,

- umożliwienie uczniom wzrastania w twórczej otwartej atmosferze, która umożliwi rozwijanie zainteresowań i zamiłowań oraz osiąganie sukcesów, nie tylko edukacyjnych, ale i życiowych,

- promowanie postaw prorodzinnych i prospołecznych,

- zorganizowanie wycieczki do Multikina Helios w Olsztynie na film „Garfield. Festyn humoru” oraz na krytą pływalnię do Mławy,

- zorganizowanie Święta Pieczonego Ziemniaka w Szkółce Leśnej "Dąbrówka".

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie
    Łyna26
  • (089)6257554

Galeria zdjęć