Nawigacja

 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

           

 • PRYMUS ROKU, TALENT ROKU

  PRYMUS ROKU, TALENT ROKU

  Nasza szkoła 21.06.2018r. razem z Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, Przedszkolem nr 4 Kraina Odkrywców w Nidzicy była współgospodarzem Gali Prymus Roku, Super Talent Roku, Talent roku 2018.

  Gospodarzem imprezy był pan Burmistrz Jacek Kosmala.

  Nasi nauczyciele: pani Agata Sibierska i pani Monika Gergola prowadziły tą imprezę.

  Zachęcamy Was Drodzy Uczniowie do nauki i udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym.

 • W zdrowym ciele - zdrowy duch!

  W zdrowym ciele - zdrowy duch!

   

  21 czerwca 2018r. uczniowie  kl. 0, I oraz  II  w nagrodę za pilną pracę  bawili  się w Sali Zabaw Madagaskar w Nidzicy. Tu w atrakcyjny sposób spędzali ostatnie zajęcia w roku szkolnym 2017/2018 oraz rozwijali zręczność i sprawność ruchową.  Z radością  korzystali z wszystkich proponowanych  atrakcji np. trampoliny,  symulatora jazdy samochodem rajdowym, domku do zabawy, piłkarzy, basenu z piłeczkami, zjeżdżalni. Dzieci rozwijały sprawność fizyczną oraz świetnie się bawiły.

   Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu  wyjazdu.

   

                                                                                                    Organizatorzy

 • Wyjazd do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy

  Wyjazd do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy

  14 czerwca 2018r. uczniowie kl.1 odwiedzili Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy. Dzieci zostały  serdecznie przywitane przez pełniących dyżur Strażaków. Uczniowie  w podziękowaniu za ciężką i   odpowiedzialną pracę wręczyli własnoręcznie wykonane prace plastyczne z dużymi i gorącymi sercami.   Podczas spotkania poznali stanowisko pracy oficera dyżurnego,  miejsce odpoczynku Strażaków, usłyszeli  alarm sygnalizujący wyjazd do pożaru,  podziwiali  zjazdy po rurze.  Mogli również  zobaczyć garaże,  prawdziwe samochody strażackie i usiąść za  ich kierownicą, przymierzyć prawdziwy hełm,  sprawdzić jak działa wąż strażacki. Utrwalone też zostały numery 998 oraz 112. Wyjazd dostarczył dzieciom wiele wrażeń i emocji, a niektórzy uczniowie wiedzą już, że też będą służyć pomocą innym.

   

  Dziękuję serdecznie za życzliwe przyjęcie oraz praktyczne przekazanie uczniom ważnych wiadomości,  Rodzicom za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.

                                                                                                        

                                                                                                              Anna Dębińska

 • II miejsce na etapie regionalnym w konkursie plastycznym KRUS

  II miejsce na etapie regionalnym w konkursie plastycznym KRUS

  Nasi uczniowie brali udział w VIII Ogólnopolskim Konkursie plastycznym dla dzieci pt.,, Bezpiecznie na wsi mamy- upadkom zapobiegamy” organizowanym przez KRUS.

  Uczeń klasy IV zajął II miejsce - serdecznie gratulujemy zwycięzcy oraz wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie i zachęcamy do brania czynnego udziału w konkursach plastycznym.

  Monika Gergola

 • III miejsce w konkursie Moja zakładka do książki

  III miejsce w konkursie Moja zakładka do książki

  Nasi uczniowie brali udział w Gminnym Konkursie plastycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Rączkach pt. ,, Moja zakładka do książki”.

  Uczeń klasy VII zajął III miejsce - serdecznie gratulujemy zwycięzcy oraz wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie i zachęcamy do brania udziału w konkursach plastycznym.

  Monika Gergola

 • 4 złote i 2 srebrne medale w III Gminnym Biegu Szlakiem Łyńskich Krajobrazów

  4 złote i 2 srebrne medale w III Gminnym Biegu Szlakiem Łyńskich Krajobrazów

  W poniedzialek 11.06.2018r. o godz. 9:30 na terenie Rezerwatu Źródeł Łyny odbył się organizowany przez Szkołę Podstawową im. prof. Romana Kobendzy w Łynie III Gminny Bieg ,,Szlakiem Łyńskich Krajobrazów’’. Organizatorem biegu była pani dyrektor Marzenna Pstrągowska oraz pani Monika Gergola nauczyciel wychowania fizycznego.

  Wzięli w nim udział uczniowie klas IV- VII Szkoly Podstawowej nr 1 w Nidzicy, Szkoly Podstawowej nr 2 w Nidzicy, Szkoly Podstawowej nr 3 w Nidzicy, Szkoły Podstawowej w Napiwodzie oraz uczniowie naszej szkoły.

  Celem imprezy było propagowanie atrakcji regionu, wdrażanie do aktywnego zdrowego stylu życia, dbanie o własne zdrowie i sprawność fizyczną, popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci.

  Imprezę rozpoczęlismy uhonorowaniem przyjaciół biegu za pomoc w organizacj , nastepnie pan Łukasz Klimek zaprezentował jeden z najstarszych instrumentow świata pochodzący z Australii: Didgeridoo. Wykonał go sam z wielkiej gałęzi, której najpierw nadał pożądany kształt, a później ją drążył. To był wyjątkowy krótki artystyczny występ.  Wspaniały  dźwięk wydobywał się z instrumentu. Wszyscy goście byli zachwyceni.

  Uczniowie startowali w 8 kategoriach:

  1. Klasa IV kategoria dziewcząt: bieg na 300m. Uczennica SP Łyna zajela II miejsce

  2. Klasa IV kategoria chłopców: bieg na 500m. Uczeń SP Łyna zajął I miejsce.

  3. Klasa V kategoria dziewcząt: bieg na 500m. Uczennica naszej szkoły zajela I miejsce.

  4. Klasa V kategoria chłopców: bieg na 600m.

  5. Klasa VI kategoria dziewcząt bieg na 600m.

  6. Klasa VI kategoria chłopców bieg na 800m.

  7. Klasa VII kategoria dziewcząt bieg na 800m. Nasza uczennica zajela I miejsce

  8. Klasa VII kategoria chlopcow bieg na 1000m. Nasi uczniowie zajęli I i II miejsce.

   

  Brawo dla wszystkich biorących udział w biegu. Daliście z siebie wszystko. Jestem z Was bardzo dumna.

  Uczestnicy otrzymali dyplomy, medale, nagrody rzeczowe.Każdy z uczestników otrzymał dyplom za udział.

  Na zakończenie biegu uczniowie piekli kiełbaski przy ognisku integracyjnym razem ze swoimi opiekunami.

   

  Dziękujemy przyjaciołom biegu, którzy nas wsparli: PARAFII ŁYNA  ks. Krzysztofowi Kuleszo, Konradowi Księżniakowi właścicielowi firmy SZAMA BUS,  Nidzickiej Akademii Aikido, Pracowni RECOM, NADLEŚNICTWU NIDZICA, pani Beacie Szwerc oraz Radzie Rodziców.

  Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za pomoc.

  Organizator biegu: Monika Gergola

 • III Regionalny Konkurs Tańca Ludowego

  III Regionalny Konkurs Tańca Ludowego
 • MAMO, TATO, CO WY NA TO!

  MAMO, TATO, CO WY NA TO!

  2 czerwca 2018r. w Jarzębinowym Amfiteatrze w Kamionce nastąpiło uroczyste wręczenie dotacji w ramach konkursu Działaj Lokalnie. Członkowie Stowarzyszenia dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej otrzymali dofinansowanie do realizacji projektu pt.  "Mamo,tato, co Wy na to!" Projekt skierowany jest do namłoszych dzieci z naszej szkoły oraz ich rodziców. 

  Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej młodych rodziców , dzieci i młodzieży poprzez zaangażowanie ich w działania rękodzielnicze polegające na spotkaniach warsztatowych, podczas których będą wykonywane m.in.  stroiki jesienne z wykorzystaniem darów lasu z uwagi na bardzo bliskie sąsiedztwo źródeł rzeki Łyny.

  Małgorzata Załęska, Beata Mroczkowska

 • ZAPRASZAMY RODZICÓW DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE RODZINNYM „NAJLEPSZY WYPIEK”

  ZAPRASZAMY RODZICÓW DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE RODZINNYM „NAJLEPSZY WYPIEK”

  I. Cele konkursu

  • aktywizacja rodziców, integracja środowiskowa i międzypokoleniowa

  • tradycje regionalne związane z pieczeniem ciasta

   

  II. Zadaniem rodziców jest upieczenie własnego wypieku.

  Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie.

   

  III. Zasady konkursu.

  Uczestnicy konkursu zobowiązani są przygotować i dostarczyć:

  -  jedną blaszkę ciasta do Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie dnia: 18.06.2018r.  do godz. 8:00

  -uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać METRYCZKĘ SZKOLNEGO KONKURSU

  - podczas zgłoszenia każde z ciast zostanie oznaczone przez organizatora numerem,

  - jeden uczestnik może zgłosić tylko 1 ciasto,

  - ciasta po degustacji jury będą przeznaczone na kiermasz ciast

   

   

  IIII. Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

  1. Wyniki konkursu ogłoszone będą dnia 22.06.2018r. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018

  2.Dla dokonania oceny ciast zgłoszonych do Konkursu organizator powołuje Komisję Konkursu złożoną z 3 członków oraz zwołuje jej posiedzenie. Podczas posiedzenia członkowie Komisji Konkursu degustują zgłoszone do Konkursu ciasta w warunkach zapewniających całkowitą anonimowość i bezstronność. Członkowie Komisji Konkursu do czasu zakończenia posiedzenia znają jedynie numer ciasta. Punktacja za poszczególne walory w skali od 1 do 5.

  3.Wszelkie postanowienia Komisji Konkursu mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu.

  4.W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. Miejsca od 1 do 3 będą nagrodzone..

  5.Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły splyna.edupage.org

   

  Organizatorzy konkursu: pani Monika Gergola i pani Beata Szwerc.

 • BIEG PO ZDROWIE

  BIEG PO ZDROWIE

  Uczniowie klasy IV realizowali, pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nidzicy program antytytoniowy „Bieg po zdrowie".

  Zgodnie z założeniami programu zrealizowanych zostało 6 zajęć na zajeciach z wychowawcą.  

  Celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

  Zajęcia programowe realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, a podstawą ich było stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci. Mamy nadzieje, ze zdobyta wiedzę i umiejętności uczniowie będą stosować w życiu codziennym. Podczas cyklu zajęć dzieci:

  - przeprowadzały wywiady z osobami niepalącymi,

  - liczyły koszty jakie generuje palenie papierosów,

  - pracowali w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów

  - pracowali w grupach tworząc komiks z bohaterami programu.

  Uczniowie byli zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów.

  Na koniec, podsumowanie programu zostaly przeprowadzone ankiety dla dzieci i rodziców.

  Rodzice otrzymali ulotki z informacjami na temat programu. Przeprowadzone zostały dwa spotkania z rodzicami podczas których  rodzice zostali zapoznani z założeniami programu oraz oglądali filmy edukacyjne.  Została przygotowana gazetka dotycząca programu ,, Bieg po zdrowie”w naszej szkole.

   

  Koordynator:Monika Gergola

 • VI GMINNY DRUŻYNOWY KONKURS EKOLOGICZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ŁYNIE

  VI GMINNY DRUŻYNOWY KONKURS EKOLOGICZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ŁYNIE

      Dnia 30 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Łynie odbył się  VI Gminny Konkurs Ekologiczny.
  Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej wśród uczniów, kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących konieczności ochrony przyrody oraz jej zasobów przez każdego z nas.
  W kategorii klas II-III brały udział drużyny z 4 szkół podstawowych naszej gminy  zaś w kategorii klas IV-VI brało udział sześć szkół.
  Pierwsze miejsce w  kategorii klas II-III zdobyli uczniowie z  SP nr 1 w Nidzicy, II miejsce  uczniowie z SP nr 2 w Nidzicy, III miejsce uczniowie z SP w Napiwodzie. Pierwsze miejsce w kategorii  klas V- VI  zdobyli uczniowie z SP w Łynie, II miejsce uczniowie z SP nr 1,  III miejsce ex aequo uczniowie z SP nr 3 w Nidzicy i SP w Napiwodzie.
  Wszystkie drużyny wykazały się dużym zaangażowaniem i bardzo  dobrą znajomością tematu. Nagrody książkowe ufundowane zostały przez  Nadleśnictwo Nidzica. 

   Konkursy odbyły się w salach, które zostały pięknie udekorowane przez p.Beatę Szwerc.

  Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie sponsorom, członkom komisji konkursowych oraz wszystkim  pozostałym uczestnikom, którzy brali udział w konkursie.

                                                                                                                                       Organizatorzy konkursu

 • X Gminny Bieg im. Jana Pawła II- 3 miejsce

  X Gminny Bieg im. Jana Pawła II- 3 miejsce

  We wtorek 29 maja 2018r. 14 uczniów z naszej szkoły pod opieką pani Moniki Gergola brało udział w X Gminnym Biegu im. Jana Pawła II, który odbył się na stadionie miejskim  w Nidzicy. Nasi uczniowie świetnie się spisali. Jestem  z nich wszystkich bardzo dumna!Uczennica z klasy III zajela III miejsce w biegu w kategorii klas I-III. Uczen z klasy VI zajął V miejsce w biegu w kategorii klas IV-VI. Uczen z klasy VII zajął IV miejsce w kategorii klas VII, 2-3gimnazjum. Po zakończonych zawodach pani Monika wraz z uczniami spędziła aktywną godzinkę na świeżym powietrzu ćwicząc na otwartej siłowni koło Hali Wielofunkcyjnej. Czas wolny był świetnie wygospodarowany, uczniowie wiedza jak można spędzić aktywnie czas i dobrze się bawić. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. W końcu ruch uwalnia endorfiny- hormony szczęścia.

   

  Monika Gergola

 • Warsztaty z rysownikiem i autorem książek dla młodzieży p. Pawłem Wakuła

  Warsztaty z rysownikiem i autorem książek dla młodzieży p. Pawłem Wakuła

  W dniu 23.05.2018r. Miejsko-Gminna Biblioteki Publiczna w Nidzicy zoorganizowala warsztaty literacko – plastyczne z p. Pawłem Wakułą.

   Paweł Wakuła to pisarz, rysownik prasowy i ilustrator książek, który ukończył malarstwo i pedagogikę artystyczną na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Opowiadania  pt: ,,Co w trawie piszczy" zostały w 2007 roku wyróżnione w konkursie literackim im. Astrid Lindgren organizowanym przez fundację "ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom. Poza tym seria przygodowa ,,Kajtek i Yetik" została nominowana do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Kolejne książki autorstwa pana Pawła Wakuły to, „Na tropie sześcioptaka”, „O czym szumi las” oraz najnowsza pozycja ,,Jagiełło pod prysznicem”, w której w sposób humorystyczny opowiedziane są historie o władcach Polski. Ponadto pan Wakuła to znany rysownik prasowy związany zawodowo m.in. z tygodnikiem „Angora” oraz dodatkiem „Angorką”, dla młodszych czytelników.

  W spotkaniu z autorem uczestniczyli uczniowie naszej szkoły z kl. IV,V,VI,VII. W trakcie warsztatów  Paweł Wakuła przekazywał słuchaczom ciekawostki z życia królów i książąt polskich. Jednocześnie pan Paweł rysował bohaterów swoich książek.

  Na zakończenie warsztatów można było zakupić książkę Jagiełło pod prysznicem, otrzymac autograf wraz z ilustracją Jagiełły. Byl to bardzo miło spędzony czas.

             Monika Gergola

 • ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

  ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

  W poniedziałek 7 maja 2018r., w związku z obchodami 227.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczniowie klasy IV przygotowali uroczysty apel dla całej społeczności szkolnej. Za przygotowanie uczniów oraz scenografii odpowiedzialne były panie Magdalena Gołębiewska, Monika Gergola oraz Jolanta Męzińska. Uroczystość  miała na celu przybliżyć ważne wydarzenie uchwalenia konstytucji, pierwszej w Europie, a drugiej na świecie.

 • WARSZTATY KULINARNE W KLASIE IV

  WARSZTATY KULINARNE W KLASIE IV

  21 kwietnia 2018 r. uczniowie z klasy IV razem z panią Moniką Gergola i panią Pauliną Deptuła wzięli udział w warsztatach kulinarnych, które miały miejsce w firmie Szama Bus w Nidzicy. Uczniowie własnoręcznie wykonali ciasto do pizzy, wałkowali, przy okazji próbowali "kręcić ciastem" i oczywiście według własnej fantazji smakowej dodawali składniki. Było przy tym mnóstwo zabawy. Pozniej pozostało tylko cierpliwe czekanie na swój wyrób. Pizza wszystkim bardzo smakowała. Uczniowie przygotowali również pizze dla siebie na wynos. Dzieci były bardzo zadowolone a tego typu zajęcia praktyczne to dobry pomysł na to, by młodzi ludzie poznawali różne zawody, które mogą w życiu wykonywać. Część z nich już zapragnęła być kucharzami  w życiu dorosłym. Wielu z nich, ku zaskoczeniu prowadzącego mimo młodego wieku potrafiło myć naczynia i zachować porządek na swoim stanowisku pracy. 

   Dziekujemy bardzo Panu Konradowi za zaproszenie i udział w tak interesujących warsztatach.

                    Organizator: Monika Gergola

 • "URATUJ PSISKO, WSPOMÓŻ SCHRONISKO"

  "URATUJ PSISKO, WSPOMÓŻ SCHRONISKO"

  21 kwietnia uczniowie naszej szkoły, pod opieką pani Beaty Szwerc oraz pani Mileny Chmielewskiej, odwiedzili schronisko "Podaj Łapę" w Tatarach.

  Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę suchej karmy dla czworonogów. Uczniowie oraz ich rodzice przez tydzień bardzo chętnie przynosili karmę. Z dumą mogliśmy przekazać na ręce pracowników schroniska 140 kg suchej karmy oraz puszki z pysznościami dla małych i dużych psiaków.

  Serdecznie dziękujemy pracownikom za poświęcony nam czas, możliwość odwiedzenia psiaków i pokazanie na czym polega ich praca. Wszystkim uczniom zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy.

  W najbliższym czasie planujemy powtórkę naszej akcji i liczymy na wasze dobre serce.

  Opiekun SU 

 • WARSZTATY z ks. Przemysławem,,Kawa” Kaweckim

  WARSZTATY z ks. Przemysławem,,Kawa” Kaweckim

  13 kwietnia 2018r. uczniowie klasy VI i VII razem z opiekunami panią Mileną Chmielewska i panią Monika Gergola brali udział w warsztatach zorganizowanych przez przewodniczącego rady miejskiej pana Pawla Przybyłka.

  Warsztaty prowadził ks. Przemysław ,,Kawa” Kawecki.

   

  Młodziez miała wiele zadan do wykonania, na początek uczestnicy warsztatów musieli napisac na kartce:

  1. Co im się w Nidzicy podoba?

  2. Co się w Nidzicy nie podoba?

  3. Co jest ciekawego w naszym mieście?

  4. Co chcieliby, żeby w naszym mieście było?

  Po analizie odpowiedzi:

  Uczniowie chcieliby żeby w naszym mieście był:

  - basen,

  - więcej miejsc spotkań dla młodzieży,

  - dobra lodziarnia,

  - park linowy,

  - kino, 

  - sklepy z książkami i grami komputerowymi,

  - dobry kebab i wiele innych.

   

  Następnie uczestnicy warsztatów opracowywali projekty, które  dotyczyly:

  -ciekawych miejsc w Nidzicy,

  -nowych miejsc w naszym miescie, 

  -planowania imprez w naszym mieście.

  Uczestnicy warsztatów prezentowali swoje projekty. Były to na prawdę ciekawe pomysły. Uczniowie wykazali się niesamowitą kreatywnością. 

   

  Ksiądz zachęcał uczniow do realizowania swoich pomysłów i nie rezygnowania ze swoich marzeń.

   

  Warsztaty zakończyły się spotkaniem z burmistrzem Nidzicy panem Jackiem Kosmalą, który mówił o planach realizowanych przez gminę Nidzica: o mającym powstać basenie, o tym jak będzie wyglądało jeziorko po zakończeniu inwestycji.

   

  Uczniowie byli bardzo zadowoleni z zorganizowanych warsztatów. 

                                      Monika Gergola

   

 • Miejsca na podium dla naszych uczniów w międzyszkolnym konkursie ,, MEGA PISANKA”

  Miejsca na podium dla naszych uczniów w międzyszkolnym konkursie ,, MEGA PISANKA”

  Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za symbol początku  i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc.  Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe,  które stanowi o naszej tożsamości.

  Celem konkursu było:

  1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

  2. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.

  3. Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.  

  4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.

  5. Promowanie twórczości dziecięcej.

  6. Integracja dzieci przez sztukę.

  7. Prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.

   

  Konkurs organizowała Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy.

  Wyniki konkursu w kategorii klas IV-VI:

  II miejsce zajął Jakub Wyszkowski kl. VI

  Wyróżnienie otrzymali:

  Adrian Pankowski kl. IV

  Szymon Domian kl. IV

   

  Wreczenie nagród odbędzie się 8 kwietnia 2018 roku w kościele bł Bolesławy w Nidzicy o godz. 12.00

   

  Gratulujemy serdecznie uczniom i rodzicom i zachęcamy do brania udziału w konkursach plastycznych.

   

                                      Monika Gergola

 • I miejsce i wyróżnienie w Gminnym Konkursie ,,Rodzinna-Ekologiczna Kartka na Wielkanoc”

  I miejsce i wyróżnienie w Gminnym Konkursie ,,Rodzinna-Ekologiczna Kartka na Wielkanoc”

  28 marca nasi uczniowie na apelu szkolnym zostali nagrodzeni za zajęcie w kategorii klas IV-VII:

  I miejsca: Szymon Marek Domian kl. IV i wyróżnienia: Adrian Pankowski kl. IV w Gminnym Konkursie Plastycznym Rodzinna-Ekologiczna Kartka na Wielkanoc zorganizowanym przez Szkole Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy.

  Celem konkursu było pielęgnowanie tradycji wielkanocnych, wzbogacenie i rozwijanie różnych form i technik plastycznych oraz wzmocnienie więzi rodzinnych. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać wspólnie z rodzicami kartke wielkanocna, przy użyciu materiałów ekologicznych.

  Gratulujemy serdecznie naszym uczniom i rodzicom i zachęcamy do uczestniczenia w konkursach plastycznych wszystkich naszych uczniów.

   

  Monika Gergola

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie
  Łyna26
 • (089)6257554

Galeria zdjęć