Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie
  Łyna26
 • (089)6257554

Czwartek 05.05.2016

Czwartek 05.05.2016

 WITAMY NA NASZEJ STRONIE!

Wiadomości

 •  

  Rozstrzygnięcie  III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
  „ Anioł  na choinkę”


  Kategoria klas O-III

  1. Lena Suchocka - klasa  II -ZS Nr 3 w Nidzicy,
  2. Filip Chmielewski- klasa III -ZS Nr 2 w Nidzicy,
  3. Wiktoria Majowicz  -klasa II- ZS Nr 1 w Nidzicy

  Wyróżnienia :

 • 12 września 2015 na apelu szkolnym w naszej szkole zostały rozdane przez panią Monikę Gergola dyplomy i nagrody za konkursy klasowe z wychowania fizycznego. Na lekcjach odbył się konkurs wiedzy z wychowania fizycznego oraz konkurs rzutów różnymi przyborami do celu.

  Gratulujemy zwycięzcom.

         

 • 08.10.2015r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami uczestniczyli w wycieczce do Garncarskiej Wioski w Kamionce. Dzieci obserwowały jak toczy się gliniane naczynia na kole garncarskim oraz mogły wykonać je samodzielnie. W kinie obejrzały filmy na podstawie legend o żródłach rzeki Łyny, powstaniu Olsztyna i Bukwałdu. Zobaczyły w galerii "Skarby Ziemi"  różnego rodzaju skały, minerały, skamieliny oraz bursztyny. Wycieczka dostarczyła dzieciom wiele wrażeń. Wyjazd zrealizowany został w ramach projektu "Poznajemy ginące zawody" dofinansowanego ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX".

 •    

   

  Zarządzenie 18/2015

  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. R. Kobendzy w Łynie

  z dnia 15 września 2015r.

   

  w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

           Na podstawie art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. nr 186 poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zmianami). zarządzam, co następuje:

 • W naszej szkole od marca do czerwca realizowany był projekt pt: „ Ziemio nie chcemy żebyś była  zniszczona, chcemy abyś była wiecznie zielona” finansowany przez OCEE.

  W ramach projektu zorganizowano:

  • III Gminny Konkurs Ekologiczny

  • wycieczkę ekologiczno-przyrodniczą do Garncarskiej Wioski w Kamionce

  • konkurs pt : „Łowcy baterii”.

   W III Gminnym konkursie ekologicznym brały udział wszystkie szkoły naszej gminy. Fundatorem nagród było Nadleśnictwo Nidzica oraz OCEE. Informacje o konkursie zamieszczono wcześniej na stronie internetowej szkoły.

 • Członkowie Stowarzyszenia dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej, działający w naszej szkole, otrzymali dofinansowanie na realizację projektu "Poznajemy ginące zawody".

 •     W dniu  08.05.2015 roku w naszej szkole odbył się III Gminny Konkurs Ekologiczny zorganizowany przez nauczycielki: Annę Dębińską, Marzenę Łachmańską  i  Jadwigę Młynarczyk- Zawieska.

  Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej wśród uczniów, kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących konieczności ochrony przyrody oraz jej zasobów.

   W kategorii klas II-III brały udział dwuosobowe drużyny ze wszystkich szkół podstawowych  gminy Nidzica  zaś w kategorii klas IV-VI  uczniowie reprezentowali  pięć szkół naszej gminy.

 • Uczeń klasy V, Kacper Wasiołkowski, zajął III miejsce w grupie szkół podstawowych w eliminacjach gminnych OTWP  "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie
  Łyna26
 • (089)6257554

Galeria zdjęć